TAUSTAMME LYHYESTI

1978 - 2014 - 2020 - 2021

Ebeneser Voluntary Service rf. Perustettiin vuonna 1971 tukemaan lähetystyötä. Varoja kerättiin kirpputoritoiminnan avulla. Vuonna 1975 toimintaa laajennettiin kristillisellä kirjamyynnillä ja kahvilalla Kokkolassa. 11.11.1978 Yhteiskristillinen kirjakauppa aloitti Vaasassa ja on siitä lähtien palvellut asiakkaita kristillisellä kirjallisuudella ja musiikilla vuoteen 2013 asti. Ennen joulua 2014 aloitettiin POP-UP kirjakahvila heidän tiloissaan Yhteiskristillisen kirjakaupan tuotteilla. Tämän teki joukko Vaasan Misonskyrkanin jäseniä. Tilan remontointi jatkui tammikuusta maaliskuuhun ja uusi nimi työlle valittiin; More than Coffee.

Lauantaina 21.3.2015 avattiin ovet uuteen toimintaan. Tästä tuli uusi alku uudella yhdistysnimellä (MissionsCentrer i Vasa rf.) ja työnimenä More Than Coffee. Ingvor Huhtamäki, joka oli ollut jo vuosia vastuussa toiminnasta, jatkoi uuden kirjakahvilan vastuuhenkilönä. 5.5.2017 Ingvorin siirtyessä eläkkeelle 29 vuoden rivissä olon jälkeen, vastuu toiminnasta siirtyi Maria Strattonille. Kaikki työsuhteet loppuivat kuitenkin 31.12.2019 ja seuraavan vuoden (2020) aikana hallituksenjäsenet toimivat vastuuhenkilöinä kaupassa. Korona vuosi vähensi myyntiä ja hallituksella oli dilemma edessään; olisiko aika sulkea vaiko kääntää… Vuoden 2020 elokuun aikana tehtiin päätös, että toiminta lakkautetaan ja loppuunmyynti aloitetaan. Viikot kuluivat ja uusia ideoita syntyi. ”Entä jos”…

Lokakuussa 2020 tehtiin päätös kokeilla jotain uutta, uudistaa ilmettä, uskaltaa enemmän… Idea MTC –  Olohuoneesi, kehittyi ja parin viikon aikana tehtiin projektisuunnitelma uudelle päivitetylle toiminnalle. Marraskuussa 2020 hallitus hyväksyi esityksen, jonka Sanna Bertlin (hallituksen varaapuheenjohtaja) & Maj Häggdahl (vapaehtoinen) olivat luonnostellee.

Ennen joulua 2020 uusi tiimi oli kasvanut uusilla innokkailla vapaehtoisilla ja kotisivut oli saatu pystyyn. Tammikuusta 2021 tuli suunnittelukuukausi, jolloin suunniteltiin yhdessä yksi tai kaksi kertaa viikossa tuotteita, tilauksia ja visiota. Helmikuussa päätettiin avautumispäivä: torstai 4.3.2021 avautuisivat ovet uuteen MORE THAN COFFEE – Olohuoneesi.

SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!

IN MEMORIAM

Maj Häggdahl f. Kortell

14.11.1962 – 08.02.2021

You will never be forgotten.
In our hearts, you will forever remain.
Always look over us and shine on us from heaven.
We all know that you would enjoy eternity with our Lord.
God bless. – Love, from your sisters at MTC

MUISTOJA VUOSIEN VARRELTA

Kuvia & juttuja

Vuosien aikana ihmisiä on tullut ja mennyt, vapaaehtoisia on siirtynyt toisiin jännittäviin tehtäviin ja uudet vapaaehtoiset ovat astuneet tehtäviin. 

Monia tapahtumia on järjestetty ja joka syksy Taiteiden Yön aikaan meillä on ollut elävää musiikkia kirjakaupassa.

MEIDÄN KAHVILA AIKOJEN SAATOSSA

Makeita & suolaisia

Vuoden aikana meillä on ollut useita leipureita kahvilaan. Kuitenkin hän, joka meitä eniten täydentänyt makealla ja suolaisella on meidän rakan Anna Ros Stundarssista, Sulvasta. Voit vierailla hänen sivuillaan lyckansbrod.fi tai hänen Facebook-sivullaan